Leieslakting for videresalg

Leieslakting av gris, småfe og storfe er et tilbud som kun gjelder for foretak som driver husdyrhold som næring og er merverdiavgiftspliktig med organisasjonsnummer og produsentnummer. 

Våre leveringstillegg utbetales ikke på leieslakt, men antall dyr inngår i grunnlaget for puljetillegg med ordinære leveranser. Biprodukter inngår i slaktekalkylen og beholdes av oss.

Priser på leieslakting og skjæring:
Storfe kr. 16,- pr kg
Kalv kr. 18,- pr kg
Grovdeling ( hele stykninger ) kr. 7,50 pr kg
Findeling (utbeinet, nettet steker) kr. 10,00 pr kg
Kverning kr. 10,00 pr kg
Vakumering (beinfritt) kr. 10,00 pr kg
Innmat (Innmat er ikke fra egne dyr) kr. 35,00 pr kg

Skjema for leieslakt finner du her: Leieslaktskjema

Viktig å huske ved leieslakting:
  1. Melde ifra om hvor mange slakt du ønsker leieslaktet og bestill grønne øremerker.
  2. Dyrene som skal leieslaktes hvor kjøtt/skinn skal i retur, må merkes med grønne øremerker før sjåføren kommer.
  3. Lever et ferdig utfylt skjema for leieslakting til sjåføren slik at dette følger dyret helt frem til slakting.

Slaktet kan henge inntil 6 dager før nedskjæring.

Kjøttet leveres i esker med innleggsekk og har 5 dagers holdbarhet etter nedskjæring. Hele stykker u/ben som er vakumert har 21 dagers holdbarhet.

Hvis årlig kvantum i retur overstiger 300 kg (slaktevekt) vil Landbruksdirektoratet kreve inn omsetningsavgift for dette. Faktiske fraktkostnader tilkommer.

Har du spørsmål kontakt oss på 63 97 70 10 eller max@furuseth.no