Betingelser storfe

Avregningsbetingelser er gjeldene pr. 27.5.2019

På grunn av stor etterspørsel vil vi f.o.m 24.6.19 videreføre vårt sesongtillegg for ung okse, kastrat og kvige til 1.9.19 der det vil bli redusert til 0,75 kr pr kg og vil opphøre den 15.9.19. 

F.o.m 1.1.2020 vil ikke Furuseth ta imot Highland Cattle for slakting. 

Det er viktig at du som leverandør er registrert i Storfekjøttkontrollen eller Kukontrollen, og at dyr i din besetning har riktig rasebetegnelse. Disse dataene blir brukt gjennom slaktingen til å bestemme klassifisering av dine dyr og for å betale ut riktig tillegg på avregningen. Dyr med ukjent rasebetegnelse vil bli avregnet som melkedyr. 

Furuseth tar ikke imot storfe for slakting som innehar rasekode fra de blå rasene ( Belgisk blå,dansk blåkvæg,britisk blå). Våre kunder ønsker ikke kjøtt fra disse rasene inn i våre varestrømmer.

Tillegg alle raser

Våre tillegg gjelder dyr som står på avtale med mindre noe annet er opplyst nedenfor. 

Avtale tillegg Tillegg pr. kg
Ung okse, kastrat og okse over 250 kg Kr. 2,00
Kvige, ung ku og ku over 170 kg Kr. 2,00
Innmelding 3 uker før ønsket slakteuke. Furuseth disponerer dyrene i 5 uker, men prisen i ønsket slakteuke er garantert dersom prisen er lavere ved slaktetidspunktet. Dyr som står på avtale, men som leverandøren ønsker å få slaktet tidligere vil bli avregnet etter ordinære betingelser. 
Puljetillegg Tillegg pr. kg
4 - 8 dyr Kr. 0,50
9 - 11 dyr Kr. 1,00
Over 12 dyr Kr. 2,00
Gjelder kun dyr over 170 kg også ved direkte leveranser.
Vekttillegg Tillegg pr. kg
Ung okse og kastrat over 300 kg - Kvige 225 kg Kr. 1,00
Gjelder også ved direkte leveranser.
Sesongtillegg Tillegg pr. kg
Uke 18 - 25 Kr 1,50
Uke 26 - 35 Kr. 1,50*
Uke 36 - 37 Kr 0,75*
Gjelder kun avtaledyr. *I perioden 26 - 37 vil dette kun gjelde ung okse, kastrat og kvige.
Ku tillegg Tillegg pr. kg
Ung ku/ku innmeldt på avtale Kr. 3,00
Andre tillegg og offentlige tilskudd Tillegg pr. kg

Kvalitetstilskudd alle storfe unntatt ku og okse f.o.m klasse O og fett t.o.m 4-

Kr. 2,50

Kvalitetstilskudd alle storfe unntatt ku og okse f.o.m klasse O+ og fett t.o.m 4-

Kr. 7,50

Ny-bruker tillegg i 2 år

Kr. 1,00

Årsbonus storfe Tillegg pr. kg

30 000 kg - 49 999 kg

Kr. 0,50

Over 50 000 kg

Kr. 1,00
Gjelder kun slakt som går til konsum. Dyr som tas i retur telles ikke. Bonus utbetales i januar. 

Tillegg kjøttfe

Kjøttfetillegg Tillegg pr. kg

Ung okse, kastrat, kvige og ung ku

Kr. 2,50
Ungt kjøttfe kviger  Tillegg pr. kg

Lett rase over 170,0 kg

Halv tung/tung rase over 200kg

F.o.m. Klasse O, fett 2-

Alder opp til 365 dager

Ikke trekk for uren hud

Egenprodusert kalv

 

 

 

Kr. 16,50

For ungt kjøttfe kviger er det kun ordinære betingelser som tilkommer ekstra. 
Krav for å få kjøttfetillegg
Ung okse, kvige, kastrat og ung ku f.o.m klasse R-, t.o.m fettgruppe 4-
Dyr må stå registrert i Husdyrregisteret, og Storfekjøttkontrollen/Kukontrollen.
KSL godkjent og gyldig foretak på gården. 
Innmeldt på avtale
Dyr som blir bedømt med uren hud i kategori 2 i henhold til bransjestandarden, avregnes etter ordinære storfebetingelser.
Det gis ingen tillegg på dyr som tas helt eller delvis i retur, men dyret er telles med i puljetillegget. 
Dyr med ukjent rasebetegnelse vil bli avregnet som melkerase
Rasekrav 50% kjøttfe av rasene: Charolais, Limousine, Kjøttsimmental, Aberdeen Angus, Tiroler Grauvieh, Blonde d`Aquitaine, Hereford, Piemontese og Fleckvieh (Melkesimmental).

 

  Trekk på slaktedyr
KSL- ikke godkjent status* Vi mottar kun dyr fra KSL-godkjent besetning og med gyldig foretak.
Kr. -400,00 pr dyr - Uren hud storfe kat 1
Kr. -900,00 pr dyr - Uren hud storfe kat 2
Kr. -900,00 pr høylandsfe grunnen høyere slaktekostnad - F.o.m 1.1.2020 tar ikke imot Highland Cattle.
Kr. -1 000,00 pr dyr uten øremerker.

*) Det er nå et leveringskrav at KSL er implementert i driften, så det er helt avgjørende å sørge for at egenrevisjonen er utført og at eventuelle avvik etter KSL revisjonen knyttet til kvalitet/sikkerhet på råvarer/slakt og dyrevelferd er rettet opp.

Ved innmelding ta kontakt med