Returskinn

Skinn i retur fra småfe er et tilbud som kun gjelder for foretak som driver husdyrhold som næring og er merverdiavgiftspliktig med organisasjonsnummer og produsentnummer.

Viktig å huske når skinn skal i retur:
1. Melde ifra om hvor mange skinn du ønsker i retur ved innmelding av slakt
2. Gi beskjed til sjåføren at du skal ha skinn i retur slik at sjåføren får satt inn et rødt øremerke
3. Lever et ferdig utfylt returskjema til sjåføren slik at dette følger dyret helt frem til slakting

 

 

Skjema for returskinn finner du her: Returskjema for skinn

Pris

Skinn til beredning koster kr 250,- + hygienetrekk på kr 120,-. Landbruksdirektoratet gir kr 75,- i tilskudd slik at nettopris blir kr 295,- pr skinn.

Beredning kommer i tillegg og betales direkte til garveri.

Hygienetrekk
Når småfe slaktes med ulla på trekkes kr. 120,- per individ i hygienetrekk fordi slaktehastigheten reduseres og
slaktet må gå i egen varestrøm som blir varmebehandlet. Dette betyr at verdien på slaktet blir lavere, og
grunnen til bestemmelsen finner du i «Norsk bransjeoverenskomst»
“Norsk bransjeoverenskomst om innføring av todelt varestrøm ved slakting av sau og storfe m.v. er en
konsekvens av nye utfordringer vi i kjøttbransjen står overfor etter E. coli O103- og Salmonella
Kedougouutbruddene. Overenskomsten er inngått fordi bransjen ønsker å gjøre tiltak som går utover de
offentlige minstekravene. Det er gjort en vurdering av hvilke slakteskrotter og råvarer som kan representere
en mulig forhøyet risiko. Om disse råvarene sier Bransjeoverenskomsten: “Risiko-råvarer kan anvendes til
kjøttprodukter som varmebehandles eller kjøttprodukter som gjennomgår en tilsvarende desimerende prosess.
Risikoråvarer skal ikke brukes til ferske deig- og farseprodukter, spekepølser og spekemat unntatt produkter
som pinnekjøtt. Bare lår av normale slakt skal brukes til fenalårproduksjon.”
Ødelagte skinn
Det kan skje i slakteprosessen at skinn revner slik at bruksverdien blir ødelagt. Disse skinnene blir kassert, og
du kan derfor oppleve at du ikke vil motta alle skinnene. Dette skjer oftere med villsaulam og små lam enn
med skinn fra de andre rasene. Småskader som ikke er synlige kan føre til at skinnet revner ved garving og
dermed blir kassert.
 
Skinn sendes til Roar Pelsindustri DA, Kampebråten 10, 1338 Sandvika, Tlf: 67 54 87 02, 
 
Skulle du ha noen spørsmål er det bare å ta kontakt på 63 97 70 10 eller os@furuseth.no