Retur av slakt til eget bruk

Returslaktordning er et subsidiert tilbud til våre leverandører, ment for gårdens eget konsum og ikke for videresalg. Ordningen gjelder for inntil 5 stk. småfe pr. år. Gjenkjøp av slakt utover dette regnes som leieslakt og har andre betingelser.

Ønskes slaktet oppdelt kan det velges mellom grov- eller findelt (Se returskjema). Ved bestilling av kun stykningsdeler fra enkeltslakt, regnes det ikke som retur og faktureres som produsent kjøp. Våre leveringstillegg utbetales ikke på slakt som tas i retur eller leieslaktes, men inngår i grunnlaget for puljetillegg. Biprodukter inngår i slaktekalkylen og beholdes av oss.

 

Priser gjelder for inntil 5 stk. småfe pr år:
Slakting kr. 5,00 pr kg
Grovdeling kr. 3,50 pr kg
Findeling kr. 7,50 pr kg
Kverning kr. 7,50 pr kg
Vakumering kr. 12,00 pr kg
Innmat kr. 35,00 pr kg(Innmat er ikke fra egne dyr)
Frakt kr. 3,00 pr kg

Returslakt skjema finner du her: Returslaktskjema

Tips til oppdeling finner du på: Matprat.no

Viktig å huske når slakt skal i retur:
  1. Melde ifra om hvor mange slakt du ønsker i retur ved innmelding av slakt.
  2. Gi beskjed til sjåføren at du skal ha slakt i retur slik at sjåføren får satt inn et grønt øremerke.
  3. Lever et ferdig utfylt returskjema til sjåføren slik at dette følger dyret helt frem til slakting. NB. MANGLER RETURSKJEMA BLIR IKKE DYRET TATT AV TIL RETUR.

Slaktet kan henge inntil 6 dager før nedskjæring.

Kjøttet leveres i esker med innleggssekk og har 5 dagers holdbarhet etter nedskjæring.

Hvis årlig kvantum i retur overstiger 300 kg (slaktevekt) vil Landbruksdirektoratet kreve inn omsetningsavgift for dette.

Har du spørsmål kontakt oss på 63 97 70 10 eller innmelding@furuseth.no