Prisløype sau og lam 2. halvår 2018

Konsernstyret i Nortura har vedtatt planlagt gjennomsnittlig engrospris for lam for 2. halvår 2018. Vi ser også på hvordan engrosprisen for sau vil bli, der markedsregulator også bruker grunntilskuddet til å styre slaktetiden. Vi kommer tilbake til våre egne betingelser når disse er klare.

Prisløype lam

 • Mandag 2. juli (uke 27): Engrospris opp 0,50 kr/kg
 • Mandag 6. august (uke 32): Engrospris opp 4,90 kr/kg
 • Mandag 27. august (uke 35): Engrospris ned 0,50 kr/kg
 • Mandag 3. september (uke 36): Engrospris ned 1,00 kr/kg
 • Mandag 10. september (uke 37): Engrospris ned 1,50 kr/kg
 • Mandag 17. september (uke 38): Engrospris ned 1,00 kr/kg
 • Mandag 24. september (uke 39): Engrospris ned 1,80 kr/kg
 • Mandag 1. oktober (uke 40): Engrospris ned 1,30 kr/kg
 • Mandag 8. oktober (uke 41): Engrospris ned 0,50 kr/kg
 • Mandag 12. november (uke 46): Engrospris ned 1,00 kr/kg 

Prisløype sau

 • Mandag 30. Juli (uke 31): Grunntilskudd kr. 1,00
 • Mandag 6. august (uke 32): Engrospris opp 3,00 kr/kg, grunntilskudd kr. 1,00
 • Mandag 3. september (uke 36): Engrospris ned 3,00 kr/kg, grunntilskudd kr. 0,00
 • Mandag 22. oktober (uke 43): Engrospris opp 2,00 kr/kg, grunntilskudd kr. 0,00
 • Mandag 29. oktober (uke 44): Engrospris opp 1,00 kr/kg, grunntilskudd kr. 1,00
 • Mandag 26. november (uke 48): Engrospris ned 3,00 kr/kg, grunntilskudd kr. 0,00