Betingelser småfe

Gjeldene pr. 7.8.2017.

Alle våre tillegg gjelder dyr fra 16,1 kg.

  Furuseth sesongtillegg lam
Kr 8,00 pr kg i uke 32 - 37
Kr 7,00 pr kg i uke 38 - 40
Kr 6,00 pr kg i uke 41 - 44
Kr 4,00 pr kg i uke 45 - 52
  Gjelder lam fra kl. O+ og fett t.o.m 3
  Puljetillegg
Kr 20,00 pr sau/lam ved levering av 20 - 59 dyr
Kr 40,00 pr sau/lam ved levering av 60 - 99 dyr
Kr 60,00 pr sau/lam ved levering av 100 - 129 dyr
Kr 80,00 pr sau/lam ved levering over 130 dyr
  Ved samlasting beregnes puljetilleggene for totalt antall dyr, og det trekkes ikke stoppsats.
  Årbonus på lam
Kr 20,00 pr lam ved levering av 100 - 200 dyr
Kr 30,00 pr lam ved levering av 201 - 300 dyr
Kr 40,00 pr lam ved levering av 301 - 400 dyr
Kr 50,00 pr lam ved levering over 400 dyr
  Årsbonusen avregnes i januar 2018
  Furuseth sesongtillegg sau
Kr 1,00 pr kr fra uke 32 - 39
  Gjelder dyr fra kl. O- og fett t.o.m. 4.
  Øvrige tillegg
Kr 1,00 pr kg slakt i nybrukertillegg i 2 år
Kr 40,00  pr sau/lam i klippetillegg - kun for nyklipte dyr
Kr 12,00 pr sau/lam med elektronisk merke (RFID)
Kr 330,00 pr pelsskinn(Gotlandskinn)
kr 500,00 pr lam i klasse O+ og bedre - Lammeslakttilskudd
Trekk på slaktedyr  
KSL - ikke godkjent status* 20% på noteringen
Feilmerket småfe Kr 50,00 kr pr dyr
Hygienetrekk sau/lam** Kr 120,00 kr pr dyr
Ullskinn til beredning Kr 250,00 kr pr skinn
Våt ull avregnes ikke  

**Det er nå et leveringskrav at KSL er implementert i driften. KSL-trekket er på 20% på noteringen, så det er viktig å sørge for at egenrevisjonen er utført og at eventuelle avvik etter KSL revisjonen knyttet til kvalitet/sikkerhet på råvarer/slakt og dyrevelferd er rettet opp.

** Hygienetrekket brukes på dyr som ikke kan klippes rene eller som slaktes med ulla på, også pelssau.

NB! Lam må merkes med årets e-merker for å sikre riktig oppgjør. Dyr merket med gamle øremerker avregnes som sau/ung sau og vil ikke motta lammetilskudd. Innkjøpte dyr må merkes med hvite merker.

Husk å melde inn antall sau og lam hver for seg innen tirsdag kl.16.00 for levering neste uke.