Betingelser småfe

Gjeldene pr. 2.1.2017

Alle våre tillegg gjelder dyr over 16 kg.

  Kvalitetstillegg
Kr 4,00 pr kg for lam fra klasse O+ og fett t.o.m. 3+
  Puljetillegg
Kr 40,00 pr sau/lam ved levering av 20 - 59 dyr
Kr 50,00 pr sau/lam ved levering av 60 - 99 dyr
Kr 70,00 pr sau/lam ved levering av 100 - 129 dyr
Kr 100,00 pr sau/lam ved levering over 130 dyr
  Ved samlasting beregnes puljetilleggene for totalt antall dyr, og det trekkes ikke stoppsats.
  Årbonus på lam
Kr 20,00 pr lam ved levering av 100 - 200 dyr
Kr 30,00 pr lam ved levering av 201 - 300 dyr
Kr 40,00 pr lam ved levering av 301 - 400 dyr
Kr 50,00 pr lam ved levering av 401 - 500 dyr
Kr 60,00 pr lam ved levering av over 500 dyr
  Årsbonusen betales for lam over 16 kg av totalt leverte lam, og avregnes i januar neste år.
  Øvrige tillegg
Kr 1,00 pr kg slakt i nybrukertillegg i 2 år
Kr 40,00  pr sau/lam i klippetillegg - kun for nyklipte dyr
Kr 12,00 pr lam med elektronisk merke (RFID)
Kr 330,00 pr pelsskinn(Gotlandskinn)
kr 500,00 pr lam i klasse O og bedre - Lammeslakttilskudd
Trekk på slaktedyr  
KSL - ikke godkjent status* Kr 3,00 pr kg
Feilmerket småfe Kr 50,00 kr pr dyr
Hygienetrekk sau/lam** Kr 120,00 kr pr dyr
Ullskinn til beredning Kr 240,00 kr pr skinn
Våt ull avregnes ikke  

*KSL-trekket er på kr 3,00 pr kg, så det er viktig å sørge for at egenrevisjonen er utført og at eventuelle avvik etter KSL revisjonen knyttet til kvalitet/sikkerhet på råvarer/slakt og dyrevelferd er rettet opp.

** Hygienetrekket brukes på dyr som ikke kan klippes rene eller som slaktes med ulla på, også pelssau.

Husk å melde inn antall sau og lam hver for seg innen tirsdag kl.16.00 for levering neste uke.