Tørkesommer - hva kan leverandørene av sau og lam gjøre av tiltak?

Alle vet det og alle bønder snakker om det. Den verste tørkesommeren i mange bønders brukstid er over oss i Sør-Norge og Nord-Europa. Mye har alt vært tenkt på og gjort i forhold til spesielt å få tilgang til fôr til vinteren.

Hva kan dere med sau gjøre sammen eller hver for dere?

 • Gjøre dere opp en plan over antall dyr dere satser på å ha, og hvor mye fôr dere har og trenger ekstra
 • Der man vil opprettholde produksjonen vil ikke nedslakting av produksjonsdyr være en god løsning
 • Skaffe avtaler om kjøp av tilgjengelig fôr, som i de fleste tilfellene nå må gå på ledig halm til ammonisering. Men noen plasser kan det også finnes ledig gress i nærheten. Det er tatt noen insiativ til alternativt strø for å frigjøre halm til fôr
 • Sikre dere at kraftfôrleverandøren deres får oversikt over behovet dere har spesielt m.h.t. den ekstra fiberrike kraftfôrsorten, som kommer på markedet. Kontakt leverandøren deres for å få info om dette alternativet
 • Så kan dere og bør dere utnytte beiteretten deres spesielt i år. Ut fra prisløypa må vi sanke og slakte lamma så tidlig som råd er, da denne har samme utviklingen som i fjor. Men søyene kan vi slippe ut igjen på alternative beiter, og her kan vi spare fôr rundt en måned til

Søyefôring etter sanking:

 • Sanking sent i august/først i september
 • Skill lamma fra søyene
 • Send slaktemodne lam og søyer som skal utrangeres til slakteriet
 • Send produksjonssøyene ut på beite igjen
 • Sank søyene da beitet blir borte

Her er det selvsagt ulike ståsteder for mange, men dette kan og må vurderes:

 • Utmarksbeite i forhold til jakt, nærhet til gården, høyde over havet. Her må både den lokale jaktforvaltningen for både storvilt og småvilt varsles - husk at dette er et unntaksår/kriseår. Løsninger: Utsette jakt. Varsle jegere om at beitedyr kan gå lenger i området. Bruke noen områder til jakt og andre til beite. I enkelte tilfeller bør og må også Mattilsynet varsles
 • Utmarksbeiter/beredskapsbeiter som allerede er inngjerdet er svært greie å bruke til dette formålet. Her kan man nå starte forbredelsene til dette ved å stenge av disse, slik at det vokser opp igjen nok gress til havning i høst
 • Noen har brukt og bruker allerede denne metoden med søyene. De har god erfaring med at søyer går i flokk om høsten etter at lamma blir tatt fra
 • Annet utmarksbeite i nærområdet, som ikke har vært brukt av egne søyer, kan selvsagt også brukes, men her bør man ta forholdsregler og eventuelt gjerde inn/sette inn tiltak for at de ikke drar avgårde til/mot beiteområde de vanligvis går i