Sauefjøset våren 2019

Fôring og stell i sauefjøsa har nå nådd et nytt kapittel, overgang fra vinter til vår

Generellt: Med hensyn til holdet på søyene er det fra mars av vanskelig å rette på dette. Men har du ikke gjort det før så er det uansett ikke for sent å gruppere om etter hold for å bøte litt på dyr man mener trenger noe ekstra eller har fått nok.

Litt ettersom hvor du bor og lammetidspunkt i besetningen, så er vi i mars inne i vårklipping hos de aller fleste. Selv om man er avhengig av ledige klippere og andre faktorer er det som regel greit å klippe søyene mellom 7 og 4 uker før første søye lammer. Da en først klipper og det er sjanse for litt skifting av søyer i bingene likevel, så kan man passe på å gruppere etter hold, da dette er en glimrende andledning til å studere dyrene da de nettopp er klippet. Har en sortert søyene etter alder og fostertelling før, og hatt en vellykket fôring er det selvsagt aller best å fortsette med de samme dyra i de ulike bingene, men i de aller fleste fjøs er det dyr som trenger både litt ekstra og litt mindre "Møller`s tran."

Ca. fra 6 uker før lamming, er det også greit å skifte til mere proteinrikt kraftfôr. For Norgesfôrkunder bruker en da Drøv Sau Melkefôr og for FK-kunder er det Formel Sau Ekstra som gjelder. Får dere det til er det best med en gradvis overgang. Man kan også prøve å unngå at selve klippinga faller sammen med skiftet av kraftfôr, da stress og overganger kan utløse sykdommer. Forøvrig har de fleste vært flinke i vinter mht. å bruke kraftfôr pga. fôrkrisa, og dette har forhåpentlig gjort sitt til at fôret har hatt et stabilt nok innhold av det som trengs.

Ca. 2-3 uker før første søye lammer er det bestilling av veterninær for vaksinering mot pulpanyre. Dette er obligatorisk og må gjøres på alle dyr.Det anbefales at man bruker varianten Ovivac P om våren. Lam fra vaksinerte søyer er beskyttet mot klostridieinfeksjon i ca. 12 uker, og mot patereurellose i ca. 4 uker. I realiteten skal en vaksinere 4-6 uker før lamming, men da man vaksinerer flokken samlet må man tenke et middeltall. Vaksinasjonsdatoen kan også regnes som 4 uker før middel lammedato i besetningen. Det er også sterkt anbefalt at uvaksinerte dyr vaksineres 2 ganger med minst 4-6 ukers mellomrom. I praksis vaksinerer man gjerne påsettlamma ved innsett om høsten eller rundt 1. februar før man gjentar den likt med de eldre dyra i besetningen. Vær oppmerksom på at vaksinerte dyr kan sture litt å være litt matleie første dagen i etterkant av vaksinasjonen. Vær også oppmerksom på at veterninærene har ulike rutiner i ulike distrikt, noen varsler selv når de kommer, noen liker at man bestiller i god tid og andre kan man bestille på vaksinasjonsdagen. Uansett er det best å ta en prat noen dager før. Under selve vaksineringa er det greit å forberede seg med hjelpemidler i fjøset - minst en person må være med å hjelpe veterinæren, ha grind eller grinder som passer til å "pakke" søyene sammen klare, sammen med en merkestift. Har du store, breie binger er det greit å samle søyene i mindre binger litt før veterinæren kommer for å unngå unødvendig stressing. Husk å opptre så rolig som temperamentet ditt klarer det av hensyn til dyra.

I tallefjøs og fjøs med for lite plass under rister eller lignende er også mars en fin tid til siste rensking før lamming. Det både av hensyn til at dyra etterhvert ikke bør flyttes så mye, og at man kan desinfisere og etablere litt talle igjen før lamminga starter. Hydratkalk er et billig og greit middel å desinfisere med, men det finns selvsagt mange andre preparater, som f.eks. Staldren. Hovedhensikten må være å holde det tørt og hindre for stor fluepopulasjon i husdyrrommet. Dette kan også gjøres på drenerende gulv, og spesielt under lamminga i binger som blir brukt om og om igjen til lamming.

Mars er også desverre tiden for flere sykdomsutbrutt hos søyene, gjerne da selvsagt relartert til at lammingen nærmer seg. Et godt råd nå er oftere og litt høyere kvalitet på tilsynet av dyra. Dvs. i første omgang å se nøye på dyra i samband med fôring. Sykdommer som melkefeber,hjernebarksår, drektighetsforgiftning og listeriose kan forekomme denne måneden, og disse kan i enkelte tilfeller være vanskelige å diagonisere pga likheter i sykdomsforløpet. Tilkall veterinær fort, så kan det meste gå bra. Ellers kan jo selvsagt kastinger forekomme i hele svangerskapsperioden, noe det ikke er så mye å gjøre med da det først skjer. Her må innsatsen settes inn med å fjerne foster fra søya, og redde mordyret. Ver renslig å skill gjerne denne søya fra de andre hvis du har mulighet for det.

Det er i starten på april siste frist med å sjekke at alt er på plass til lamminga. Greit med en huskeliste og litt fakta rundt denne

1. Opplegg og plan for organisering i sauefjøset. Hvor er søyene som er ventet å lamme først? Hvor skal de lamme? Er det plass? Er det greit å sette de som skal lamme sent et annet sted? Finnes det mange nok delingsgrinder/binger i lammingsavdelingen? Er resten av eventuelt utstyr som ekstra fôrbrett, ledegjerder, kopplambinge/er, gjerding rundt vårbeite etc. på plass? Er avløseren, familien o.a. hjelpere varslet og arbeidsfordeling vedtatt? Det er veldig viktig med hjelp uansett besetningsstørrelse. 

2. Annet viktig utstyr som må sjekkes og eventuelt skaffes til veie:

Framfallsele. Dette blir desverre mer og mere brukt. Teorier om flere lam, kraftigere fôring etc. kan være av årsakene, men da børframfall først inntreffer, så er denne selen et greit hjelpemiddel å ha for hånden. Bilde med påsettingshjelp. Men husk å tilkalle veterinær hvis du er i tvil eller må ha hjelp.

Øremerker, merketang, desifiseringsmiddel der merkespissene duppes før merking (kan være rødsprit, jodspray, eller andre midler). Bestill også eventuelle mista merker til voksne dyr. Merk helst lamma første levedøgnet for å ha full kontroll, bedre med et nr. enn å huske at det var lammet med ditt eller datt i utseende vi skulle sjekke om det var ok. Vent et sekund eller to ekstra når du setter inn merke for å få det på det rette stedet de tykke stykkene i øret og langt nok bak, se for øvrig video her.

Sjekk forøvrig denne linken som huskeliste.

Engangshansker og glidemiddel til lammingshjelp/sjekk. Veldig enkelt og billig. Skift hanske/er etter hvert inngrep, bruk rikelig med glidemiddel. Det er anbefalt at man tørker eller vasker søya bak før inngrep, men dette er ikke det mest avgjørende tiltaket man gjør for å lykkes. Det er mye viktigere å ha klippet neglene og at man faktisk bruker hansker til enhver tid om man bare skal sjekke om lammet ligger rett, for man er nesten aldri helt ren eller fri for sår på hendene. Selve inngrepet er også selvsagt avgjørende for resultatet. Husk å ha søya mest i ro, vær gjerne 2 og opptre rolig. Husk at indre blødninger lett kan forekomme i samband med fødselshjelp. For dere som gjerne vil vente å se lamminga an, så husk at all hjelp faktisk er enklere før problemet blir veldig synlig - som f.eks. hodet ute på første lammet. Fødselhjelp kan du lese om her.

Jod eller en blanding av jod og sprit på sprayflaske til navlen på alle lam helst før kontakt med gulvet er et godt forebyggende tiltak, se det meste om sykdom og forebyggende behandling på spelam på denne linken.

Respirot - noen sverger til dette middelet til å "starte" svakfødte/drukna lam. Ellers bruker man å holde lammet etter bakføttene, stryk eller dask forsiktig i brystpartiet eller ta tak i frambeina og bakbeina med hver hånd og "pump" lammet ved å trykke beina mot og fra hverander mens lammet står i hendene dine. Det siste er forøvrig en langt bedre og sikrere metode enn for mye dasking. Ved bruk av munn til munn-metoden, som er siste utvei/forsøk må man blåse forsiktig inn, men av egen erfaringer virker denne metoden sjelden. Hovedutfordringen: Åpne luftveiene, få ut væske ved å alltid holde lammet opp og ned en kort stund etter forløsningen og få i gang lammet.

Melkeerstatningerråmelkpulver, råmelk fra ku. Husk også at det aller beste er en råmelkdose fra en annen søyer dersom det er tilgjengelig der og da. I denne forbindelse må også selvsagt smokker, flasker, kopplamutstyr som drikkeinnretninger av ulike slag - automater eller bøtter/dunker påmontert smokker være på plass. For nyfødte og svake lam bør man bruke myke smokker. Husk alltid å avpass hullet på alle smokker etter bruken. Største faren er å "drukne" en nyfødt eller problemlam med å helle i det melk fra flaske med smokk med for stort hull.

Sonde - dette enkle hjelpemiddelet har redda mange svake lam. Kan også brukes som en god start for lam som av en eller annen grunn er trege til å finna spenen. Melkepumpe til søyer er også kommet som hjelpemiddel i senere tid. Dette er både bedre for søya og for bonden - særleg med tanke på enkeltdyr man må håndmelke en stund av ulike årsaker. Ellers god hjelp om morsmelk nederst i artikkelen i denne linken.

Vær sikker på at lammet/lamma får i seg melk innen første timen, og la søya gå med lamma hun skal ha til man ser at alt er greit. Bestem selv hvilken "politikk" du skal føre i forhold til trillinger eller mere på søyer og tvillinger på ungsøyer. Med noen søyer man tviler på bør man da vente noen dager før et lam eventuelt blir kopplam, men finns det søyer som nylig har lammet eller skal lamme, som trenger flere lam, så ta det du tviler på med en gang. Hovedregelen bør være at til flere lam en søye skal gå med til flere dager bør den være alene med lamma sine. Det er også greit at ungsøyer med lam får lengre tid, at de ikke slippes sammen med voksne søyer med engang og at voksne søyer med samme antall lam slippes sammen.

Klovtang, doseringspistol, bjeller, elektronisk overvåkingsutstyr og vekt er også utstyr som må være klart. Når først lamminga er i gang blir det som regel liten tid til andre gjøremål.

Av andre saker i forhold til medisin og sjukdom, så sørg for å ha:

Termometer (elektronisk), for å sjekke temperaturen til søyer og lam ved mistanke om sykdom. Normalt: 39,2 grader C. Husk at søya har litt feber etter lamming, men vær obs hvis søye ikke spiser, er nedstemt eller har uklare øyner.

Baycox (forebyggende middel mot koksidiose på lam - helst på 7. dagen etter utslepp). Kan brukest direkte på beiteslipp, men det anbefales at lamma er fra 14-21 dager gamle.

Blåspray (til sår o.l. - som f.eks. klauvverk).

Vanlig snylterbehandlingsmiddel(valbazen, ivomec, curaverm, panacur o.l - ettersom hva du skal bruke i år) til snylterbehandling av ev. søyer og lam før utmarksbeiteslipp. Les anbefalinger og fakta her. 

Greit å ha ein plan med eventuelle diarè, løs mage hos lam.Vær også obs på at lamma kan ha så seig avføring at det tetner bak. Løs det opp manuelt med klut/papir og ikke minst hansker. Litt anbefalt info leser du her.

Fôring av søyer fram til lamming og etter lamming: Viser her til gode presentasjoner på nettet, som denne fra Felleskjøpet i 2010 og denne fra Felleskjøpet i 2013. Anbefalt kraftfôrtildeling fra Norgesfôr finn du her.