Rutinesvikt i avliving av gris

Vi beklager på det sterkeste at vi den 2. juli 2019 hadde et tilfelle hvor en gris ble unnlatt avblødning etter bedøvning.

Hendelsen er en følge av brudd på arbeidsrutinen for bedøvning/avliving av gris og skyldes menneskelig svikt. Det er et svært alvorlig brudd som vi har tatt på høyeste alvor. Alle rutiner er gjennomgått for å finne ut hvordan dette kunne skje og hvordan vi kan forhindre at det skjer igjen. Det er fullt forståelig at saken har skapt sterke følelser og vi beklager dette overfor våre kunder, leverandører og andre som føler seg berørt.

Som en ekstra sikkerhet for at rutinene er gode nok, ble det 30.07.19 gjennomført revisjon av Aquatiq Consult som konkluderer med at det ikke forekommer systematiske feil hos oss, noe også Mattilsynet bekrefter.

Vi vil understreke at god dyrevelferd er noe Furuseth tar på alvor og vi har nullvisjon for denne type hendelser og jobber derfor systematisk med dyrevelferd. Mattilsynet har egne kontorer på slakteriet og egen kontrollstasjon på slaktelinjen, og kontrollerer hvert eneste dyr før og under slakting. Siden oppstarten av anlegget i 1986 har vi ikke hatt denne type avvik tidligere. 

Vi har fortsatt godt samarbeid med våre kunder, og skal jobbe hardt for å fortsette med det. De vi leverer til har blitt løpende oppdatert om tiltak etter Mattilsynets rapport.