Prisløyper 2. halvår 2018

Prisløype storfe:

 • Mandag 3. september (uke 36):Engrospris ned 1,10 kr/kg
 • Mandag 1. oktober (uke 40):Engrospris ned 1,60 kr/kg
 • Mandag 3. desember (uke 49):Engrospris opp 1,00 kr/kg

Samlet gir dette som tidligere varslet en gjennomsnittlig engrospris for 2. halvår 2018 som vil være kr 0,20 per kg lavere enn for 1. halvår 2018 og kr 0,30 per kg høyere enn 2. halvår 2017.

Omsetningsavgift øker med kr 0,50 til kr 1,20 13. august, og videre med kr 0,50 til kr 1,70 den 3 september. Dette medfører en tilsvarende nedgang i avregningspris.


Prisløype lam:

 • Mandag 2. juli (uke 27):Engrospris opp 0,50 kr/kg
 • Mandag 6. august (uke 32):Engrospris opp 4,90 kr/kg
 • Mandag 27. august (uke 35):Engrospris ned 0,50 kr/kg
 • Mandag 3. september (uke 36):Engrospris ned 1,00 kr/kg
 • Mandag 10. september (uke 37):Engrospris ned 1,50 kr/kg
 • Mandag 17. september (uke 38):Engrospris ned 1,00 kr/kg
 • Mandag 24. september (uke 39):Engrospris ned 1,80 kr/kg
 • Mandag 1. oktober (uke 40):Engrospris ned 1,30 kr/kg
 • Mandag 8. oktober (uke 41):Engrospris ned 0,50 kr/kg
 • Mandag 12. november (uke 46):Engrospris ned 1,00 kr/kg


Prisløype sau:

 • Mandag 6. august (uke 32):Engrospris opp 3,00 kr/kg
 • Mandag 3. september (uke 36):Engrospris ned 3,00 kr/kg
 • Mandag 22. oktober (uke 43):Engrospris opp 2,00 kr/kg
 • Mandag 29. oktober (uke 44):Engrospris opp 1,00 kr/kg
 • Mandag 26. november (uke 48):Engrospris ned 3,00 kr/kg