Prisinformasjon 2. halvår 2018

Her ligger informasjon om periodens gjennomsnittlige engrospris (PGE) og prisløyper for sau og lam. Oppdatert sist 30/7 - omsetningsavgift og grunntilskudd med endringer vedtatt 25/7

Lam:
Nortura fastsetter planlagt gjennomsnittlig engrospris for lam i 2. halvår 2018 til kr 64,60 per kg. Dette er en videreføring av dagens pris og innebærer også samme planlagte gjennomsnittlige engrospris som i 2. halvår 2017.  

Representantvaren for lammeslakt har inntil nå omfattet alle klasser av kvalitet O og R unntatt R+. I perioden 2014-2016 utgjorde klasse R+ i gjennomsnitt nær 29 prosent av samlet leveranse. I jordbruksoppgjøret ble det enighet om å utvide representantvaren for lammeslakt til også å omfatte klasse R+. Det medfører en økning i oppnådd engrospris på 25-30 øre/kg og en videreføring av Planlagt gjennomsnittlig engrospris betyr i realiteten en prisreduksjon på 25-30 øre/kg.

Prisløyper 2. halvår 2018
Konsernstyret i Nortura vedtok 25. mai Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg for 2. halvår 2018.
Det er satt opp følgende prisløyper for å ta ut de vedtatte prisene:

Prisløype lam:

Mandag 2. juli 

Uke 27 

Engrospris opp 0,50 kr/kg 

Mandag 6. august 

Uke 32 

Engrospris opp 4,90 kr/kg 

Mandag 27. august 

Uke 35 

Engrospris ned 0,50 kr/kg 

Mandag 3. september 

Uke 36 

Engrospris ned 1,00 kr/kg 

Mandag 10. september 

Uke 37 

Engrospris ned 1,50 kr/kg 

Mandag 17. september 

Uke 38 

Engrospris ned 1,00 kr/kg 

Mandag 24. september 

Uke 39 

Engrospris ned 1,80 kr/kg 

Mandag 1. oktober 

Uke 40 

Engrospris ned 1,30 kr/kg 

Mandag 8. oktober 

Uke 41 

Engrospris ned 0,50 kr/kg 

Mandag 12. november 

Uke 46 

Engrospris ned 1,00 kr/kg 

Samlet gir dette som tidligere varslet en gjennomsnittlig engrospris for 2. halvår 2018 som vil være på samme nivå som for 1. halvår 2018 og 2. halvår 2017.

Omsetningsavgift for lam og sau går ned kr 1,- til kr 2,50 fra 6. august. Den økes 17. september med kr 1,- til kr 3,50.

Grunntilskudd lam settes ned kr 0,50 fra 3. september. Det settes videre ned kr 0,50 fra 8. oktober.

Prisløype sau:

Mandag 6. august 

Uke 32 

Engrospris opp 3,00 kr/kg 

Mandag 3. september 

Uke 36 

Engrospris ned 3,00 kr/kg 

Mandag 22. oktober 

Uke 43 

Engrospris opp 2,00 kr/kg 

Mandag 29. oktober 

Uke 44 

Engrospris opp 1,00 kr/kg 

Mandag 26. november 

Uke 48 

Engrospris ned 3,00 kr/kg 

Omsetningsavgift for lam og sau går ned kr 1,- til kr 2,50 fra 6. august. Den økes 17. september med kr 1,- til kr 3,50.

Grunntilskudd for sau settes ned kr 1,- fra 3. september. Det settes opp med kr 1,- i perioden 29. oktober til 26. november.

Grunnlagsdokument:
Grunnlagsdokument for prissetting for storfe, lam og egg publiseres på Totalmarked.nortura.no innen rimelig tid.