Prisendring uke 27 - 2019

Prisendring f.o.m mandag 01.07.2019
Ung okse, kastrat, kvige Alle klasser og grupper Ned kr 0,70
Ung ku, ku, okse Alle klasser og grupper Ned kr 0,99
Kalv Alle klasser under 50 kg Ned kr 0,83
Kalv Alle klasser over 50 kg Ned kr 0,84
Lam Alle klasser Opp kr 0,35
Ung sau, sau Alle klasser Opp kr 1,64
Vær Alle klasser Opp kr 1,74
Geit Klasse P- og P Opp kr 0,03
Geit Klasse P+ Ned kr 0,27
Geit Øvrige klasser Ned kr 0,47
Kje Klasse P- Ned kr 0,03
Kje Klasse P Ned kr 0,23
Kje Øvrige klasser Ned kr 1,43
Hest Alle klasser Ned kr 0,19
Gris Alle grupper i klasse S Opp kr 0,74
Gris Alle klasser og grupper Opp kr 0,44
Purke skåldet Alle klasser Opp kr 0,27
Purke flådd Alle klasser Opp kr 0,21
Råne skåldet Alle klasser Ned kr 0,13
Råne flådd Alle klasser Ned kr 0,20


Endringene skyldes økt engrospris på lam, gris, purke, geit, kje. Samt at innmatverdier og slaktekostnader for samtlige er endret. Det er redusert omsetningsavgift på lam/sau og gris samt økt på storfe og kalv. I tillegg er det justert på tilleggene pr. kjøttprosent for gris. 

Våre avregningspriser