Prisendring uke 18 - 2019

Prisendring f.o.m mandag 22.04.2019
Ung okse, kastrat og kvige Alle klasser og grupper Opp kr 0,58
Ung ku, ku og okse Alle klasser og grupper Opp kr 0,70
Kalv Alle klasser og grupper Opp kr 0,70
Kje Alle klasser over 3.5 kg Ned kr 0,20


Endringene skyldes økt engrospris på storfe og kalv samt redusert hud- og skinnverdier for ung okse, kastrat, kvige og kje.

Våre avregningspriser