Prisendring uke 3 - 2019

Prisendring f.o.m mandag 14.01.2019
Storfe Alle klasser og grupper Ned kr 0,09
Kalv Alle klasser og grupper Ned kr 0,18
Lam Alle klasser Opp kr 0,82
Ung sau, sau og vær Alle klasser Ned kr 0,15
Geit Klasse P- og P Ned kr 0,02
Geit Alle øvrige klasser Ned kr 0,18
Kje Klasse P Ned kr 0,20
Kje Alle øvrige klasser Ned kr 0,60
Hest Alle klasser Ned kr 0,09
Gris Alle klasser Ned kr 0,08
Purke skåldet Alle klasser Ned kr 0,78
Purke flådd Alle klasser Ned kr 0,83
Råne skåldet Alle klasser Ned kr 0,08
Råne flådd Alle klasser Ned kr 0,13

Endringene skyldes økt engrospris på lam og redusert på purke. Samt økte slaktekostnader for samtlige. Det er i till økte innmatverdier på purke skåldet.

Våre avregningspriser