Parasitter hos sau i innefôrings-perioden

Da er sauen anten satt inn eller i ferd med å settes inn, og det er tid for klipping hvis ikke dette alt er gjort. Uansett må alle nå ta et valg om de skal behandle mot innvendige og utvendige parasitter.

Valget er egentlig enkelt. Mot innvendige parasitter er det faglige rådet at alle livdyr, både påsettet og voksne, behandles straks etter innsett om høsten. For utvendige parasitter handler dette i hovedsak om lus, og det anbefales å behandle mot dette når slikt er påvist. Alle dyr behandles, og dette er mest effektivt rett etter klipping.

På Animalias sider på "sauehelsenett" kan man finne informative artikler om dette.

Tiltak mot utvendige parasitter

Tiltak mot innvendige parasitter

På liinken over er det linker til et uttal artikler. Vi anbefaler i alle fall at følgende linker bør sees på:

Rundorm hos sau

Bærekraftig håndtering av rundorm hos sau

Parasittrådgiving i praksis