Nye leveringsbetingelser på slaktegris fra 10.juni

Som en følge av at markedsregulator har fjernet et av sine tillegg og lagt dette inn i avregningsprisen, er avregningsprisen økt med kr. 0,55 pr. kg. Vi reduserer derfor puljetillegget på slaktegris for å tilpasse oss denne endringen.

Økt avregningspris med kr. 0,55 pr. kg. utgjør kr. 45,- på en gjennomsnittsgris.

Vi reduserer derfor våre puljetillegg med kr.45,- fra og med mandag 10.06.2019

Her er våre betingelser.