Nye betingelser på storfe

Vi har stor etterspørsel av slakte- og livdyr og vi endrer derfor våre betingelser f.o.m mandag 27.5. Les mer her.

Dette er endringene.

Livdyr:

På grunn av stor etterspørsel etter foringskalv vil vi f.o.m 27.5 t.o.m 29.9 innføre en kalvebonus på kr 500,- pr stk til selger av oksekalver. Kjøper betaler kun ordinær avregningspris som tidligere. Dette gjelder oksekalv av alle raser.

Vi øker grunnprisen på melkerase oksekalver med kr 3,- til totalt kr 36,- pr kg. Overvekt på kjøttfe tungrase oksekalv økes med kr 1,- til totalt kr 38,- pr kg.

Les mer om det her.

Slakt:

Det er også et stort behov for storfeslakt. F.o.m 24.6 vil vi videreføre vårt sesongtillegg på kr 1,50,- pr kg for alle raser av ung okse, kastrat og kvige. Mandag 2.9 reduseres dette til kr 0,75,- pr kg og sesongtillegget vil opphøre den 15.9. 

Det er viktig at du som leverandør er registrert i Storfekjøttkontrollen eller Kukontrollen, og at dyr i din besetning har riktig rasebetegnelse. Disse dataene blir brukt gjennom slaktingen til å bestemme klassifisering av dine dyr og for å betale ut riktig tillegg på avregningen. Dyr med ukjent rasebetegnelse vil bli avregnet som melkedyr. 

Les mer om det her.