Behov for mer storfeslakt

På grunn av økt salg og underdekning av storfe har vi behov for mer storfeslakt i ukene fremover.

Rettelse:

Vi gir prisoppgangen i uke 18 allerede fra uke 13 på alle storfe innmeldt på avtale uavhengig av puljestørrelse.

Ekstra avtaletillegg blir som følger 

Uke Endring
Uke 13 - 16 Ekstra avtaletillegg økes med kr. 3,70 til kr 5,70 pr kg
Uke 17 Ekstra avtaletillegg kr 2,20 pr kg. (Slaktepris opp kr. 1,50 pr kg (økt engrospris), total endring kr 3,70 pr kg)
Uke 18 Ekstra avtaletillegg kr 0,00 pr kg, (Slaktepris opp ytterligere kr 2,20 pr kg (økt engrospris og sesongtillegg) til totalt kr 3,70 pr kg.)

Prisløyper