Innmeldingsfrister uke 50, 51, 52 i 2017 og uke 1 i 2018

Innmelding til uke 50 og 51 blir tirsdag 5. desember.

Hvis mye påmeldt til uke 52, må det påregnes at vi må flytte gris fram til uke 51.

Innmelding til uke 52 blir tirsdag 12. desember.

Innmelding til uke 1 i 2017 blir onsdag 27. desember.