Innmelding før jul og nyttår

INNMELDING JUL/NYTTÅR

Innmelding til uke 52 vil være tirsdag 11.desember.

Hvis det vil bli stor pågang for innmelding av gris til uke 52,

må det påregnes flytting til uke 51.

Innmelding til uke 1 vil være tirsdag 18.desember.

Vi takker for hyggelig samarbeid i 2018, og ønsker deg en God Jul  og et Godt Nytt år.

Med vennlig hilsen

Furuseth AS