Hvordan fôre kua gjennom vinteren.

De fleste av oss har nå tatt innover seg at tidenes tørkesommer er et faktum. Dette medfører utfordringer for hver enkelt bonde som igjen vil kreve ekstraordinære tiltak for å klare å opprettholde produksjonen og ivareta dyrevelferden igjennom vinteren.

Dette medfører utfordringer for hver enkelt bonde som igjen vil kreve ekstraordinære tiltak for å klare å opprettholde produksjonen og ivareta dyrevelferden igjennom vinteren.

Det er skrevet masse om hvordan skaffe seg mer fôr og om alternative fôrmidler, men like viktig er hvordan vi skal disponere fôret gjennom inneforingsesongen, slik at vi kan opprettholde en tilnærmet vanlig produksjon i ei krevende tid.

Det å slakte mordyr må være absolutt siste utvei, og en evt. avgjørelse om dette bør ikke tas før en har fullstendig oversikt over tilgjengelige fôrressurser.

  • Ta fôrprøver !
  • Reduser bruken av grovfôr til et minimum
  • Planlegg disponering av grovfôret gjennom vinteren allerede nå

Kontakt oss slik at vi kan hjelpe deg med fôrplaner og planlegging av vintersesongen