Helsegris

Vi minner om at alle som leverer smågris må være helsegris godkjente

Ved leveranse av smågris må alle skrive ut en helseattest på Helsergris.animalia.no

Denne skal følge med til slaktegris produsent.

F.o.m 01.05.2019 blir gris uten attest avregnet som standardgris.