Retur av slakt til eget bruk

Returslaktordning er et subsidiert tilbud til våre leverandører, ment for gårdens eget konsum og ikke for videresalg. Returslakt kan ikke utgjøre mer 5 % av den ordinære årsleveransen, oppad begrenset til 5 gris pr år. Returslakt utover dette regnes som leieslakt og har andre betingelser. Minimum 1/2 gris kan tas igjen som retur.

Ønskes slaktet oppdelt kan det velges mellom grov- eller findelt (Se returskjema). Ved bestilling av kun stykningsdeler fra enkeltslakt, regnes det ikke som retur og faktureres som produsent kjøp. Våre leveringstillegg utbetales ikke på slakt som tas i retur, men antall dyr inngår i grunnlaget for puljetillegg. Biprodukter inngår i slaktekalkylen og beholdes av oss.

Prisene gjelder for inntil 5% av årsleveransen/5 griser pr år:
Slakting kr. 5,00 pr kg
Grovdeling kr. 2,50 pr kg
Findeling kr. 5,00 pr kg
Kverning kr. 5,00 pr kg
Frakt kr. 2,00 pr kg

 

Returslakt skjema finner du her: Returslaktskjema

Tips til oppdeling finner du på: Matprat.no

Viktig å huske når slakt skal i retur:
  1. Melde ifra om hvor mange slakt du ønsker i retur ved innmelding av slakt.
  2. Gi beskjed til sjåføren at du skal ha slakt i retur slik at sjåføren får klubbet grisen med «RETUR».
  3. Lever et ferdig utfylt returskjema til sjåføren slik at dette følger dyret helt frem til slakting.

Slaktet kan henge inntil 6 dager før nedskjæring.

Kjøttet leveres i esker med innleggssekk og har 5 dagers holdbarhet etter nedskjæring.

Hvis årlig kvantum i retur overstiger 300 kg (slaktevekt) vil Landbruksdirektoratet kreve inn omsetningsavgift for dette.

Har du spørsmål kontakt oss på 63 97 70 10 eller max@furuseth.no