Nyheter

OS ID lanserer nye øremerker for alle dyreslag i november 2018

Her ligger informasjon om periodens gjennomsnittlige engrospris (PGE) og prisløyper for sau og lam. Oppdatert sist 30/7 - omsetningsavgift og grunntilskudd med endringer vedtatt 25/7

De fleste av oss har nå tatt innover seg at tidenes tørkesommer er et faktum. Dette medfører utfordringer for hver enkelt bonde som igjen vil kreve ekstraordinære tiltak for å klare å opprettholde produksjonen og ivareta dyrevelferden igjennom vinteren.

F.o.m 2.juli vil det skje mange endringer på storfeprisene. Det er fra markedsregulator varslet en endring i engrosprisløypa som gjør at merprisen for et slakt i klasse E+ i forhold til P- øker med nesten kr 6,- pr kg. Klassene R og U vil også få en større økning, og P- klassene vil bli redusert samtidig som klassetilleggene vil bli fjernet.