Nyheter

Det vises til det økende fokus hos forbruker, kunder og media angående dyrevelferd hos produksjonsdyr.

Furuseth tar ikke imot storfe for slakting som innehar rasekode fra de blå rasene ( Belgisk blå,dansk blåkvæg,britisk blå). Våre kunder ønsker ikke kjøtt fra disse rasene inn i våre varestrømmer.

Vi beklager på det sterkeste at vi den 2. juli 2019 hadde et tilfelle hvor en gris ble unnlatt avblødning etter bedøvning.

Hampshire gjør seg godt i Sverige, der tre av fire slaktegriser er Hampshire, vanligvis i kombinasjon med et norsk opplegg av TN70. Nå styrkes Hampshire ytterligere og norsk Hampshire skal bli en integrert del av den svenske og engelske Hampshire-avlspopulasjonen.