Nyheter

Vi har stor etterspørsel av slakte- og livdyr og vi endrer derfor våre betingelser f.o.m mandag 27.5. Les mer her.

Vi minner om at alle som leverer smågris må være helsegris godkjente

Noen har etterlyst et årshjul for sau og lammeproduksjon rundt hva som hender eller hva som skal skje til enhver tid i sauehuset og ute på beite gjennom hele året. Vi har nå prøvd etter beste evne å lage noe slik inkludert både generelle og praktiske saker. Dette årshjulet er levende både ved at noe kan være glemt og at ting forandres

På grunn av økt salg og underdekning av storfe har vi behov for mer storfeslakt i ukene fremover.

Fôring og stell i sauefjøsa har nå nådd et nytt kapittel, overgang fra vinter til vår