Nyheter

Siste slaktedag blir onsdag 7.desember uke 49. Husk innmelding senest tirsdag uke 48. Vi starter på igjen 9 januar uke 2 i 2017

Furuseth AS vil holde en møteserie med produsentmøter rundt om i sitt distrikt i november. For at du selv kan velge møtested og dato som passer deg går invitasjonen ut til alle.

Pr 1/1-2017 vil det ikke gis helsegristillegg uten en gyldig helsegrisattest. Alle som selger smågris må derfor ha en godkjent helsegrisattest.