Nyheter

For å dekke etterspørselen av ferske lam i grillsesongen, gir vi et sommerlamtillegg for årets lam slaktet i følgende perioder (I tillegg kommer noteringspris og grunntilskudd):

7.april 2017 er siste arbeidsdag for vår rådgiver på gris, Odd Helge Dønnum som nå går over i pensjonistenes rekker.

Furuseth går nå over til mobilt bedriftsnett noe som vil si at du som kunde og leverandører må ta i bruk nye telefonnumre for å komme i kontakt med oss