Nyheter

Tore Nilsen er ny rådgiver for storfekjøttproduksjon og begynner hos oss 1.juni 2017. Tore vil få Telemark, Buskerud og Vestfold som sitt arbeidsområde. Vi ønsker han velkommen!

Fra og med mandag ble alle slaktene på Furuseth transportert i slakteriet på RFID merkede slaktekroker og hvor RFID merkene brukes aktivt for å identifisere slaktene. De er det eneste slakteriet i landet med slike kroker.

Nortura, Norsvin, Fatland AS, Midt-Norge Slakteri AS og Furuseth AS er blitt enige om en felles satsing på duroc som farrase i Norge.

Mattilsynets krever at det skal gjøres særskilte tiltak som sikrer god slaktehygiene og god dyrevelferd ved slakting av skotsk høylandsfe, fordi denne rasen krever spesielle hensyn. Som følge av de krav som stilles vil vi innføre trekk ved slakting av Skotsk Høylandsfe tilsvarende Uren hud kat 2 på kr. 900,- pr dyr f.o.m 1. juni 2017. Gjelder også retur/leieslakt.

For å dekke etterspørselen av ferske lam i grillsesongen, gir vi et sommerlamtillegg for årets lam slaktet i følgende perioder (I tillegg kommer noteringspris og grunntilskudd):