Nyheter

Forskriften tredde i kraft 1/7 2018, men som vanlig kan ikke alt endres over natten

For å dekke etterspørselen av ferske lam i grillsesongen, senker vi vektkravet for årets lam slaktet i følgende perioder.

Mandag 7. Januar 2019 innføres et nytt systemet for fastsettelse av klasse for storfe i Norge. Største endringen vil være at klassifisørene ikke lenger skal fastsette slaktets klasse, men at dette blir gjort automatisk ut fra registreringer om det gjeldende slaktet.

Omsetningsrådet har vedtatt en retningslinje om utkjøpsordning med tilskudd til produsenter som slutter med svinehold. Formålet med denne utkjøpsordningen er at vi får redusert antall purker i Norge, og at produksjonskapasiteten for produksjon av smågris redusere for å kunne oppnå bedre markedsbalanse.