Nyheter

Vi beklager på det sterkeste at vi den 2. juli 2019 hadde et tilfelle hvor en gris ble unnlatt avblødning etter bedøvning.

Hampshire gjør seg godt i Sverige, der tre av fire slaktegriser er Hampshire, vanligvis i kombinasjon med et norsk opplegg av TN70. Nå styrkes Hampshire ytterligere og norsk Hampshire skal bli en integrert del av den svenske og engelske Hampshire-avlspopulasjonen.

Fra uke 26 til og med uke 33 er det ferieavvikling ved Tine Mastittlaboratorium. Kombinert med liten inngang av prøver kan dette medføre at det tar lenger tid for å analysere prøvene. Vanligvis foreligger det svar på prøvene innenfor 14 dager. I ferieperioden kan det ta inntil 4 uker.

Nytt klassifiseringssystem for storfe ble innført fra 7. Januar 2019. Systemet er tatt i bruk ved alle 26 slakterier og nødslaktmottak.