Nyheter

Da er sauen anten satt inn eller i ferd med å settes inn, og det er tid for klipping hvis ikke dette alt er gjort. Uansett må alle nå ta et valg om de skal behandle mot innvendige og utvendige parasitter.

OS ID lanserer nye øremerker for alle dyreslag i november 2018

Her ligger informasjon om periodens gjennomsnittlige engrospris (PGE) og prisløyper for sau og lam. Oppdatert sist 30/7 - omsetningsavgift og grunntilskudd med endringer vedtatt 25/7

De fleste av oss har nå tatt innover seg at tidenes tørkesommer er et faktum. Dette medfører utfordringer for hver enkelt bonde som igjen vil kreve ekstraordinære tiltak for å klare å opprettholde produksjonen og ivareta dyrevelferden igjennom vinteren.